HANKEPOOLIn hankkeet

Lisätietoja HANKEPOOLIsata ja hankerekisteristä: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574 ja yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820.

Hankkeen nimiKuvausRahoittajatHankkeen toteutuskunnatHankkeen YhteyshenkiloYhteyshenkilon Sahkopostiosoiterahoittaja_hfilterhankkeen_toteutuskunta_hfilter
Asukasloikka Savonlinna -seuraava askelAsukaslähtöinen kaupunkikehittäminen, tuensiirtohankkeet ja tapahtumat, osallisuustapahtumien järjestäminen. Entistä enemmän ja monipuolisemmin osallisuuden vahvistamista, vaikutuskanavien lisääminen, yhdistysten ja asukkaiden keskinäisen toiminta-aktiivisuuden ja yhteistyön lisääntyminen, uusien yhdistysten tavoittaminen kehittämistyöhön ja uusien verkostojen syntyminen.ESRSavonlinnaVirpi Leskinenvirpi.leskinen@kolomonen.fiesrsavonlinna
DIGIHOIVAdigiHOIVA hankkeessa rakennetaan uusi innovatiivinen hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, digiHOIVA. Hankkeessa nivoutuu toisiinsa koulutuksien kehittämisen lisäksi ihmisten hyvinvointi ja huolenpito, oman terveyden seuranta, hoitotyö sekä näissä käytettävä hyvinvointi-teknologia. Hankkeessa painotetaan työelämässä sekä terveydenhoidossa lisääntyvää teknologiaosaamista, laitetuntemusta, yleistyvää tekoälyä sekä oppimisympäristön käyttöön liittyvää toimintamallia. HUB-oppimisympäristön käytössä, toiminnassa, ohjeistuksessa ja pedagogiikassa hyödynnetään digitaalisuutta. Oppimisympäristöön …EAKR, ESRSavonlinnaSami Pirhonensami.pirhonen@samiedu.fieakr esrsavonlinna
Etelä-Savon OmaisOiva Pieksämäki ja Savonlinnan seutuOmaisOiva on omaishoitajien voimavaroja tukevaa toimintaan, jossa osallistumisen mahdollisuuksia tuodaan omaishoitoperheiden lähelle  STEASavonlinna, Enonkoski, Rantasalmi, SulkavaTaina Turtiotaina.turtio@gmail.comsteasavonlinna enonkoski rantasalmi sulkava
KultRinki – Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan!KultRinki – Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan! -hankkeen tavoitteena on olla mukana luomassa dynaaminen Savonlinnan KulttuuriRinki, jonka kehittämisessä hyödynnetään kansalaislähtöisiä menetelmiä, kokeilukulttuuria, kohderyhmän kautta saatua palautetta, vaikuttavuuden mittausta ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. KultRinki – Innostavaa Kulttuuria Savonlinnaan! -hankkeen järjestämät tapahtumat, koulutukset ja tilaisuudet edesauttavat ja vahvistavat eri kohderyhmien, organisaatioiden, palveluntuottajien välistä yhteistyötä sekä …ESRSavonlinnaRiitta Kärkkäinenkultrinki@gmail.comesrsavonlinna
PelitukiTuotamme ja välitämme tietoa raha- ja digipelaamisesta, peliongelmista ja liiallisesta internetin käytöstä. Kehitämme peli- ja nettihaittojen ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa Itä- ja Keski-Suomessa. Lisätietoja https://www.pelituki.fi/materiaalitSTEAEnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaEija Myllymäkieija.myllymaki@kirkkopalvelut.fisteaenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava
Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU)Hankkeen keskeisinä tavoitteina on kehittää ja edistää sote-alan yritysten tuottavuutta palvelumarkkinoiden kehittymistä, toimintaa vahvistavien verkostojen ja konsortioiden syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Etelä-Savossa huomioiden mahdollisen sote-uudistuksen synnyttämä markkinatilanne. Hankkeen toiminnot, palvelut: Kaikille avoimet hankkeen teemaan liittyvät koulutustilaisuudet ym. tapahtuman. Kolomosen jäsenyhdistykset voivat osallistua hankkeen sisäisiin tapahtumiin.ESRSavonlinnaSatu Pulkkinensatu.pulkkinen@xamk.fiesrsavonlinna
Tuumasta töihin- sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankeSujuvien koulutus- ja työllistymispolkujen rakentaminen ja kehittäminen ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa.ESRRantasalmi, SavonlinnaInga Angersaariinga.angersaari@diak.fiesrrantasalmi savonlinna
Uusille urille – Nuorten työelämätaitojen vahvistaminenKehittää malleja työelämätaitojen valmentamiseen oppilaitoksissa  ESRSavonlinnaAntti Rantanivaantti.rantaniva@xamk.fiesrsavonlinna
Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-SavoonHankkeen tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksella edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa. Hankkeessa järjestään yrittäjyyskasvatuskokeiluja, yrittäjyyden toimenpiteitä opiskelijoille, koulutuksia opettajille ja luodaan yrittäjyyskasvatuksen polut kaikille Etelä-Savon kunnille sekä Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku.ESREnonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, SulkavaMaisa Kantanenmaisa.kantanen@xamk.fiesrenonkoski rantasalmi savonlinna sulkava